મંગળવાર, 13 ઑગસ્ટ, 2019

તા.૧૩.૮.૨૦૧૯ ના રોજ રક્ષાબંધન ની ઉજવણી

આજે પરમ પિતા ઈશ્વરીય બ્રહ્માકુમારી વિશ્વ વિદ્યાલય,ડીસાના બ્રહ્મકુમારી ફાલ્ગુનીબેન અને બ્રહ્મકુમાર મણીભાઈની હાજરીમાં રક્ષા બંધન ની ઊજવણી..
ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો