ગુરુવાર, 7 ડિસેમ્બર, 2023

ગણિતત- વિજ્ઞાન પ્રદર્શન -તા.-૦૬-૧૨-૨૦૨૩ ભીલડી.

 ગણિતત- વિજ્ઞાન પ્રદર્શન -આદર્શ વિદ્યલય, ભીલડી. 

પંચશીલ વિદ્યાલયના ગણિત વિજ્ઞાન વિષયના મદદનીશ શિક્ષક ડૉ જયમીનકુમાર મહેશ્વરી ના માર્ગદર્શન હેઠળ રિયાબેન દલાણી અને ધવલકુમાર દલાણી નામના વિદ્યાર્થીમિત્રો એ આદર્શ વિદ્યાલય ભીલડી ખાતે યોજાયેલા વિજ્ઞાનમેળામાં "ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ"નામની કૃતિ રજુ કરેલ.જેની સંપૂર્ણ સમજ અને કાર્યશૈલી નીચેના વીડિયો માં રજૂ કરવામાં આવેલ છે.

અને --પંચશીલ વિદ્યાલયના ગણિત વિજ્ઞાન વિષયના મદદનીશ શિક્ષક ડૉ જયમીનકુમાર મહેશ્વરી ના માર્ગદર્શન હેઠળ જશવંતસિંગ પરમાર નામના વિદ્યાર્થીમિત્ર એ આદર્શ વિદ્યાલય ભીલડી ખાતે યોજાયેલા વિજ્ઞાનમેળામાં      " હાઇડ્રોલિક બ્રિજ " નામની કૃતિ રજુ કરેલ.જેની સંપૂર્ણ સમજ અને કાર્યશૈલી નીચેના વીડિયો માં રજૂ કરવામાં આવેલ છે.શુક્રવાર, 29 સપ્ટેમ્બર, 2023

મંગળવાર, 5 સપ્ટેમ્બર, 2023

શિક્ષક દિવસની ઉજવણી તા.૫-૯-૨૦૨૩

શાળામાં વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા સ્વયંમ શિક્ષણ કાર્ય -  દિવસની ઉજવણી તા.૫-૯-૨૦૨૩