મંગળવાર, 16 જુલાઈ, 2019

તા.૧૬-૭-૨૦૧૯ ગુરુપૂર્ણિમા ની ઉજવણી

આજે શાળામાં વિદ્યાર્થીઓ દ્રારા ગુરૂ પૂજન કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો


1 ટિપ્પણી: