ગુરુવાર, 15 ઑગસ્ટ, 2019

તા.૧૫.૮.૨૦૧૯ સ્વાતંત્ર્ય દિન ની ઉજવણી

આજે શાળામાં ૭૩ મા સ્વાતંત્ર્ય દિનની ઉજવણી હર્ષ અને ઉલ્લાસ થી કરવામાં આવી હતી. આજે ૩૨ વર્ષની નોકરી કરી 31 ઓકટોબર ના રોજ વય નિવૃત્તિ થનાર શ્રી મનોજભાઈ કે. રાવલના વરદ હસ્તે રાખવામાં આવ્યું હતું.


મંગળવાર, 13 ઑગસ્ટ, 2019

તા.૧૩.૮.૨૦૧૯ ના રોજ રક્ષાબંધન ની ઉજવણી

આજે પરમ પિતા ઈશ્વરીય બ્રહ્માકુમારી વિશ્વ વિદ્યાલય,ડીસાના બ્રહ્મકુમારી ફાલ્ગુનીબેન અને બ્રહ્મકુમાર મણીભાઈની હાજરીમાં રક્ષા બંધન ની ઊજવણી..