ગુરુવાર, 12 સપ્ટેમ્બર, 2019

તા.12,9.2019 ગણિત-વિજ્ઞાન પ્રદર્શન ,ડીસા

ડીસા એસ.વી.એસ. કક્ષા નું ગણિત- વિજ્ઞાન  પ્રદર્શન શ્રી કે.બી. અગ્રવાલ હાઈસ્કૂલ ખાતે યોજાયું હતું તેની મુલાકાતની પળોD


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો