મંગળવાર, 1 જાન્યુઆરી, 2019

તા.1.1 2019 મૂલ્ય શિક્ષણ અને વ્યવસાયે માર્ગદર્શન

આજ રોજ શાળામાં નવ જીવન બી એડ. કોલેજ ના તાલીમાર્થીઓ અને ડી.ડી.ચોકસી બી.એડ.કોલેજ ના તાલી માર્થી ઓ મારફત વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન આપવા માટે એક દિવસીય વર્કશોપ યોજાયો
ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો