શુક્રવાર, 26 જાન્યુઆરી, 2018

તા.૨૬.૦૧.૨૦૧૮. ના પ્રજાસત્તાક દિનની ઉજવણી

શાળામાં તા.૨૬.૦૧.૨૦૧૮ ના પ્રજાકસત્તા દિનની ઉજવણી શાળાના પૂર્વ શિક્ષક શ્રી ખુશાલદાસ યુ. પરમારના વરદ હસ્તે રાખવામાં આવી હતી. આ ઉજવણી પ્રસંગે સંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ અને વુક્ષા રોપણ નો કાર્યક્રમ ઈકો ક્લબ અંતર્ગત રાખવામાં આવ્યો હતો . ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો